innowacyjne rozwiązania w zakresie

ochrony środowiska

Firma PROIPSUM ukierunkowana jest na działalność związaną z Ochroną Środowiska, w tym w  szczególności z Gospodarką Odpadami i Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE). Podstawowa branża firmy opiera się na:

 

  • działalności w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • zarządzaniu projektami budowlano-technologicznymi

 

W zakresie oferowatnych usług znajduje się realizacja zadań związanych z projektowaniem i zarządzaniem procesem budowy obiektów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, tj.: Zakładów Zagospodarowania Odpadów, Biogazowi,  Rekultywacji Składowisk Odpadów. Istotną gałęzią działalności firmy jest współpraca z jednostkami naukowymi nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań z branży Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Alternatywnych Źródeł Energii.